Privacyverklaring

Privacyverklaring
Privacyverklaring Uw gids in Leiden
In het kader van haar dienstverlening verwerkt Uw gids in Leiden via haar website (www.uwgidsinleiden.nl) persoonsgegevens. Uw gids in Leiden acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met uw gegevens. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Wet bescherming persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

Cookies
Als u deze website bezoekt, dan biedt de website zogeheten cookies aan. Cookies zijn handige en nuttige technieken die uw internetbrowser opslaat op de computer. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, uit cookies worden herleid.
Deze website houdt voor alle bezoekers bij, welke pagina’s ze bezoeken. De bezoekgegevens van alle bezoekers samen helpt ons om onze website te verbeteren, het gebruik van de website te meten en goed te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we de gegevens voor onderzoek en om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Alle gegevens die worden verzameld, beschouwen we als vertrouwelijk. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij kunnen de volgende gegevens van u verwerken, indien u deze aan ons hebt verstrekt via onze website:
– NAW-gegevens;
– bedrijfsnaam;
– e-mailadres;
– telefoonnummer;
– IP-adres.

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens
De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:
– het boeken van een programma bestaand uit bijvoorbeeld rondleiding, fietstour, stadswandeling, rondvaart, bustour, museumbezoek.
– het versturen van een aanvraag/offerte voor een programma bestaande uit bijvoorbeeld rondleiding, fietstour, stadswandeling, rondvaart, museumboek en het versturen van de factuur.
– het versturen van een nieuwsbrief waarin ons aanbod wordt gepromoot;
– het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

 

Boekingsformulier en offerte-aanvraag
Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de activiteiten die wij organiseren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Verstrekking aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dat nodig is in het kader van onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, gezien het doel waarvoor wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 april 2021.
Uw gids in Leiden behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring periodiek te wijzigen en te actualiseren.

Inzage en wijzigen van uw gegevensVoor vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Vragen en klachten
Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hieronder zijn opgenomen. Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Naam: Uw gids in Leiden.
Plaats: Voorschoten, Nederland.
Mail: info@uwgidsinleiden.nl
Telefoon: 06-22608758

Al vele jaren ben ik op pad als freelance gids. Dit avontuur begon met reisbegeleiding op rondreizen en standplaatsen in Europa. Uiteindelijk ben ik weer neergestreken in het prachtige Leiden, de stad van ontdekkingen.

Bedrijfsgegevens

Tel: +31 6 2260 87 58
Mail: info@uwgidsinleiden.nl
BTW-ID: NL001981546B94
KvK Den Haag: 28076348

Lid van de Nederlandse Gidsen Organisatie Guidor in Amsterdam. www.guidor.nl